CSR Piac 2009
A KÖVET Egyesület - a CSR Europe magyar tagszervezeteként - 2009 májusában rendezte meg az első hazai CSR Piac rendezvényt. Ezen lehetőséget kaptak a magyar vállalatok, hogy egy egész napos innovatív kiállítás és tapasztalatcsere keretében mutassák be a vállalati társadalmi felelősség terén elért eredményeiket. 
 
A rendezvényt egy pályázat előzte meg, melynek keretében szakmai zsűri választotta ki azokat a vállalatokat és CSR megoldásokat, melyek megjelenhetnek a rendezvényen.
 
Elismerés volt számunkra, hogy Székesfehérvár társadalmi felelősségprogramja jelen lehetett a rendezvényen. Kiállítók listája.
 
Pályázatunkat CSR intézkedések kategóriában nyújtottuk be.
A pályázati kategória rövid leírása:
"A CSR bármely területéről várjuk a leginnovatívabb, legkiválóbb megvalósított programokat, melyek más vállalatok számára is példaértékűek lehetnek. Pályázni a legkülönbözőbb területekről lehet, úgy mint környezetvédelem, esélyegyenlőség, munkahelyi egészség- és biztonság, foglalkoztatás, termékfejlesztés, felelős marketing, vállalati együttműködés, együttműködés civil szervezetekkel vagy a fenntarthatóság a beszállítói láncban stb." 
 
A zsűri tagjai voltak
  
Boda Zsolt PhD
Boda Zsolt 39 éves, tanulmányai során közgazdász diplomát, majd politikatudományi doktorátust szerzett. Jelenleg az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője, valamint a Corvinus Egyetem docense, ahol üzleti etikát oktat. Több európai egyetem vendégoktatója. Kutatási területei: globális kormányzás, környezetpolitika, gazdasági etika. Az általa társzerkesztett és írt Vállalati etika az első magyar nyelvű könyv volt a témában, Globális ökopolitika c. könyvét pedig az év legjobb politikatudományi publikációjának járó Kolnai-díjjal jutalmazták. A hazai zöld mozgalom aktív résztvevője, a Védegylet alapító és vezetőségi tagja.
 
Ertsey Katalin
Ertsey Katalin több mint 10 éve foglalkozik vállalati a felelősségvállalással, többféle megközelítésben: nonprofit, akadémiai, valamint vállalati, gyakorlati oldalról is. Személyesen a fenntartható fejlődés társadalmi oldala, valamint a leadership témája érdekli. Jelenleg a Common Purpose Magyarország programigazgatója, mellette CR tanácsadóként visz projekteket, illetve a Corvinus Egyetemen üzleti etikát oktat. Korábban a Pannon CSR tevékenységét segítette tanácsadóként és vezette a cég alapítványát. Fizetett munkái mellett sokat dolgozik önkéntesként és szakértőként nonprofit szervezeteknek. Az elmúlt években üzleti etika és esélyegyenlőségi szakértő végzettséget is szerzett. Mindemellett ötéves ikerlányait nevelve igyekszik egyensúlyban tartani szakmai feladatait és magánéletét.
  
Kun Attila PhD
Dr. Kun Attila munka- és szociális jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa. 2008-ban szerzett PhD-fokozatot a CSR nemzetközi közpolitikai dilemmáit, az önszabályozás vs. (munka)jogi szabályozás vitáját taglaló doktori értekezésével a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatott CSR témában Japánban, továbbá számos külföldi egyetemen és konferencián adott elő a témában. Oktatója a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola „CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás" képzésének. Kurt Lewin Alapítvány CSR-projektjeinek rendszeres szakmai partnere, résztvevője. Fő érdeklődési körei a CSR vonatkozásában: „belső" CSR (munkaügyi terület); szabályozás vs. önszabályozás; CSR és az állam/közpolitika/jog szerepe; multinacionális vállalatok nemzetközi „elszámoltathatósága"; nemzetközi CSR-standardok és politikák.
  
Matolay Réka
 
Matolay Réka közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Tíz éve tanít és fejleszt üzleti etika, fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, társadalmi vállalkozás témájú tárgyakat, graduális és posztgraduális képzésekben egyaránt. A vállalati társadalmi felelősség értelmezéseit, tendenciáit, megjelenési formáit kutatja. Ph.D.-jelölt, doktori disszertációjában olyan iparág legitimációs stratégiáit vizsgálja, amely ellentmondásosan megítélt technológiát, terméket vezet be. Az egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének Döntéselmélet Tanszékén folytatott munkájának fókuszában az egyéni döntéshozatal morális jellemzői, etikai eszköztára szerepelnek.
   
Petrik Ida
Petrik Ida a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett műszaki menedzser diplomát környezeti menedzsment szakirányon. Idén közgazdász diplomát szerez és a BME-n kezdi doktori tanulmányait, ahol a fenntartható vidékfejlesztés témáját fogja kutatni. 2008-ban gazdaság etikai szakértői oklevelet szerzett. A KÖVET-nek 2003 óta munkatársa, jelenleg ügyvezetőigazgató-helyettese. Főbb érdeklődési teürletei a fenntartható vidékfejlesztés, helyi gazdaságok, a CSR és az emberi tényező.
  
Tóth Gergely PhD
Tóth Gergely 38 éves, a KÖVET főtitkára, a Pannon Egyetem Georgikon Karának docense, a Valóban Felelős Vállalat c. könyv szerzője. Négy kisgyermek édesapja, 12 év fővárosi lét után Keszthelyen próbál egy fenntarthatóbb, helyhez kötődő életformát megélni családjával. Szakmailag abban hisz, hogy a személyesség, a lokalizáció és az ezeket elméletbe foglaló bionómia fogja megoldani napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti válságát.
  
A zsűri értékelési szempontjai voltak
 
Valóban Felelős Vállalat kategória:
 
Elkötelezettség
 • A vállalat elkötelezettségének hitelessége, annak valós volta a vállalati adottságok fényében.
 • Mennyire innovatív és küldetésvezérelt a vállalat bemutatott példája, s mennyire adottság?
Beágyazottság mértéke és kiterjedtsége
 • A felelős vállalati magatartás mennyire hatja át a szervezetet?
 • Mennyire tartós az adott gyakorlat, s mennyire várható el, hogy a körülmények változása esetén is megmarad a mély társadalmi felelősség?
 • Mennyire hozzáférhető kívülállók számára a példa, mennyire inspirálja mások mintakövetését?
Hatás mérhetősége
 • Mennyire kézzelfogható vagy legalább érezhető a különbség?
 • Milyen evidenciák, tények állnak rendelkezésre?
 • Mérhető-e a felelős működés hatása? (nem csak pénzügyi szempontból)
 
CSR intézkedések kategória, amelyben Székesfehérvár is pályázatott:
 
Újszerűség
 • A bemutatott intézkedés formabontó volta, újdonságértéke más vállalatok számára.
 • Adaptálhatóság
 • A bemutatott intézkedés és annak elemei átültethetők-e más vállalatok gyakorlatába, példaként
 • szolgálhatnak-e?
Gyakorlatiasság
 • Mennyire van az intézkedés operacionalizálva? Eljárás szinten rögzített? Beépült a viselkedésformákba?
 • A vállalati kultúra szerves része?
Érintettek bevonása
 • A bemutatott projekt valós érintetti igényt elégít-e ki, bevonásra kerültek-e a releváns érintetti csoportok?
Hatás a fenntarthatóságra
 • A bemutatott projekt a fenntarthatóságot hogyan befolyásolja? Nem hat-e a fenntarthatóság ellen?
Oldal nyomtatása
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
Név:
E-mail cím: