Érdekképviseleteknek
Ide soroljuk mindazon szervezeteket, amelyek szakmai érdek-képviseleti feladatokat látnak el. Működésük meghatározó városunkban, aktív szereplői a közéletnek.  
 
A Fehérváron működő szakmai szervezetek rendszeresen részt vesznek mindazoknak a helyi jogszabályoknak, programoknak a kidolgozásában, véleményezésében és egyeztetésében, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a városban élő, itt dolgozó emberek, az itt tanuló diákok meghatározott számú csoportjának érdekeit.
 
A város felelősségi programja kapcsán mi azt tudjuk felajánlani, hogy képviseljük közösen, több mint 100 000 ember érdekét, azoknak a fehérváriaknak, azoknak az itt dolgozó embereknek, azoknak az itt tanuló diákoknak az érdekeit, akik szeretnének egy tisztább, egy élhetőbb, egy egészségesebb és biztonságosabb Székesfehérváron élni.
 
Képviseljük ezeknek az embereknek az érdekeit azokkal szemben, akik nem akarnak tenni pl. a város tisztaságért, a város közbiztonságának javításáért, az itt élők egészségéért, vagy éppen képviseljük azokkal szemben Őket, akik megrongálják a közterületek padjait, összetörik a buszmegállókat, eldobálják a szemetet, vagy éppen félelemben tartják nyugdíjasainkat.
 
Teremtsünk konszenzust, és találjuk meg azt az együttműködési formát, amely a legalkalmasabb arra, hogy segítse Fehérvár és az itt élő emberek fejlődését, életminőségük javítását, városunk hazai és nemzetközi elismertségét.
 
Sokkal több ember érdekét kell képviselnünk. Nem egyszerű feladat, viszont vállalható, teljesen szakmai és politikai hovatartozástól független.
 
Tegyenek Önök is a Felelősen a közösségért! Felelősen Fehérvárért! program eredményes működéséért, a felelősségi program minél szélesebb körben történő népszerűsítéséért, társadalmi elismertségéért.
 
Dolgozzanak ki programokat, tegyenek javaslatokat jogszabályi módosításokra a felelősségi programhoz kapcsolódóan, koordináljanak az egyéni felelősségvállalás fontosságának tárgyilagos megismertetése érdekében mind a szakmai, mind a szélesebb társadalmi közvéleménnyel.
 
Várjuk ötleteiket, gondolataikat!
 
Kövessék figyelemmel a honlapot, és tájékozódjanak folyamatosan a kezdeményezésekről, rendezvényekről.
 
 
Oldal nyomtatása
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
Név:
E-mail cím: