Civil szervezetknek
Általános célként megfogalmazható, hogy a civil szervezetek tevékenységei növeljék szervezetük szerepvállalását a társadalmi célok elérésében.  
 
Konkrétan azok a civil szervezetek tudnak bekapcsolódni a felelősségi programba, akik a környezetvédelem, fenntarthatóság, egészségmegőrzés, prevenció és közbiztonság területén dolgoznak, és az elmúlt években olyan programokat szerveztek, valósítottak meg, olyan szakmai anyagokat állítottak össze, amelyek bizonyítják a civil szervezet tagjainak téma iránti elhivatottságát, szakértelmét és tenni akarását.
 
A civil szervezetekkel szembeni elvárások a minőség jegyében: 
  • A civil szervezet tevékenységei legyenek részletezettek és számon kérhetőek.
  • A civil szervezet mennyiségi és minőségi mutatói legyenek ismertek.
  • Az elért eredményeik legyenek értékelhetők és ellenőrizhetők.
  • A szervezet működjön a teljes átláthatóság mentén.
  • Az azonos célok érdekében működő különböző szervezetek működjenek együtt.
  • A civil szervezet tartsa be az elszámolási, beszámolási és egyéb adminisztrációs kötelezettségeket.
  • A civil szervezet rendszeresen használja a kommunikációs csatornákat a nyilvánosság tájékoztatására.
A civil szervezetek minőségi működése és stratégiai gondolkodása elengedhetetlen az együttműködések kialakításához. Az átlátható működés bármely nagyságú civil szervezet számára megvalósítható. A minőségi változás bevezetése minden civil szervezet számára elérhető és elvárható.
 
Dolgozzanak ki a környezetvédelem, fenntarthatóság, egészségmegőrzés, prevenció és közbiztonság területén olyan akciókat, kampányokat, szervezzenek olyan konferenciákat, közösségi programokat stb, amelyek valamilyen formában és módon támogathatóak a vállalatok számára.
 
Várjuk ötleteiket, gondolataikat!
 
 
Oldal nyomtatása
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
Név:
E-mail cím: