Kezdetek
Hol volt, hol nem volt, immár az Európai Unión innen egy kis ország, annak is a közepén egy város, ahol különlegesen értékes emberek éldegéltek. Mindannyian végezték mindennapos feladataikat, ki-ki a számára fontos területen. Sokan dolgoztak külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál, voltak, akik saját céget alapítottak, mások a város irányításával foglalatoskodtak, megint mások különböző szervezetekben szolgálták a városuk és a régiójuk lakóit. 
 
A mindennapokban mindnyájan hasonló problémákkal találkoztak, melyeket igyekeztek saját eszközeikkel megoldani. Tudták, nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a környezetükre, hogy a városban dolgozó vállalatok ne szennyezzék azt, és minél kevesebb energiát használjanak fel. Arra gondoltak, ezekre odafigyelve milyen szép napokat tölthetnek még el unokáikkal, majd azok unokáival a város egyre szaporodó parkjaiban és játszóterein, nem beszélve a környező erdőkben tett feledhetetlen kirándulásokról, és bográcsozásokról.
 
A dolgozó emberek mellett immár a vállalatok is felismerték, milyen fontos, hogy a munka javarészét végző emberek jó kedvvel, elégedetten induljanak munkába, ahol egy igazán jó csapat dolgozik. A hétvégi közösségi programokon más oldalukról is megismerhetik egymást, és szakmájukban is új dolgokat tanulhatnak.
 
Kezdetben a civil szervezetek, a vállalatok és a város vezetése külön-külön próbálkoztak céljaik elérésével. A civil szerveződések alapító iratukban rögzítették, milyen értékeket szeretnének közvetíteni. Néhány vállalat is írásba foglalta az emberek számára fontos célkitűzéseit. Ezek az ötletek, kezdeményezések azonban csak rövidtávon voltak sikeresek, de sajnos nem gondolkoztak hosszú évekre előre. Ezért történhetett, hogy hatásukat a város lakóinak csak egy-egy csoportja érzékelte.
 
Az évek múltával és tapasztalatok gyarapodásával viszont hamarosan nagy lépést tettek előre. Felismerték, hogy van valami közös a város lakóiban, társadalmi szervezeteiben, vállalataiban és önkormányzatában: az összetartozás érzés. Így már nem is volt nehéz rájönniük, hogy összefogva erősebbek lehetnek bárkinél, sőt mi több olyan célokat képesek elérni, melyre egymaguk képtelenek volnának. Ez az érzés már réges-rég ott rejtőzött bennük. Néhányan már megfogalmazták, mások még csak barátkoztak a gondolattal, páran megpróbáltak példákat keresni szerte a világban.
 
Tájékozódásuk során rádöbbentek, nemcsak a Nagyvilágban, de az Európa királykisasszonyról elnevezett földrészen, közvetlen közelükben is sokan munkálkodnak azon, hogy segítsék az ilyesfajta barátságokat.
Ilyen volt például a CSR-Europe elnevezésű szervezet, melyet egy Delors nevű nagyszerű ember vezette Bizottság alakított meg, mert arra nagyon sok pénzzel gazdálkodó vállalatok kérték. Ez a szövetség a mai napig működik, s szívesen fogadják az újonnan csatlakozókat is. Tagjainak beszélgetéseket szervez, ahol tanulhatnak egymástól, és együtt tudnak gondolkozni kitűzött céljaik elérésén. A kontinensnyi méretekben gondolkozó szervezet elsődleges célja, hogy a vállalatok ne csak a pénzzel, hanem dolgozóik egészségével, munkakedvével, családjaik jó közérzetével és kikapcsolódásával is foglalkozzanak. A szövetség ennek érdekében igyekszik arra buzdítani tagjait, hogy olyan módszerekkel gyártsák termékeiket, melyek nem szennyezik a környezetet, és nem használnak túl sokat a drága és fogytán levő energiákból. A CSR-Europe azonban nem csak az óriási vállalatokra gondol, hanem a kisebb cégekre is, akiknek egyébként nehezebb a boldogulásuk a mindennapokban.
 
A szervezet tagjai önmaguktól vállalták az együttgondolkodást- és tevékenykedést dolgozóikkal, a többi vállalattal – legyen szó nagy vagy kisebb méretűről –, városuk lakóival, és a város társadalmi szervezeteivel. Nagyon fontosnak tartják, hogy minden tevékenységüket teljes egyetértésben végezzék, s a város lakói is mindenről tudomást szerezzenek.
 
A mesénk főszereplőjévé vált város, Székesfehérvár vállalatai, önkormányzata és civil szervezetei is hasonló gondolatokkal a fejükben tértek nyugovóra. A köztük lévő kapcsolatok – a közös célok, s az eddig hátuk mögött tudott közös programok és sikerek nyomán – egyre jobban elmélyültek.
Hosszú hónapok szakmai munkáját követően aztán, 2008. február 19-én, az
É-L-E-T Egyesülettel karöltve, Warvasovszky Tihamér polgármester útjára indította a Felelősen a közösségért! Felelősen Fehérvárért! programot, hogy a városka minden lakója, civil szervezete, hivatalnoka és vállalata egymásra találhasson.
Bizonyára hamarosan mindannyian saját szemünkkel látjuk majd, milyen előnyei vannak annak, ha mindannyian összefognak, összefogunk…
 
 
A felelősségi program célja
 
Székesfehérvár felelősségi programja és a mögötte álló szakember és infrastrukturális bázis hivatott elősegíteni a környezet megóvására, egészségünk megőrzésére és a közbiztonság javítására irányuló törekvéseket oly módon, hogy információkkal és kapcsolatokkal segíti olyan újszerű kezdeményezések megfogalmazását és megvalósítását, melyek azon túl, hogy kapcsolódnak a város közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseihez, elősegítik és erősítik az itt élők, dolgozók, tanulók közösségi szerepvállalását.
 
 
A felelősségi program által képviselt értékek
  
Politikamentesség
A Felelősen a Közösségért! Felelősen Fehérvárért program, bár önkormányzati-civil összefogásként indult, a kezdeményezők rendkívül fontosnak tartják, hogy a felelősségi program minden körülmények közt politikától mentes legyen, hiszen afölött álló, az egész közösség érdekeit szolgáló értékeket és célokat közvetít.
 
Partnerség
A társadalmi felelősségvállalás eszmeisége és szellemisége szerint a program éltetői arra törekszenek, hogy megtalálják azokat a partnereket a vállalatok, civil szervezetek, nevelési, oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, magánszemélyek, kollégák és önkormányzati képviselők személyében, akik hosszú távon szeretnének
- felelősséget vállalni az általuk irányított közösségért,
- példát mutatva élen járni, és
- olyan megoldásokat keresni, és felkínálni, amelyek még több szervezet, magánszemély számára teszik lehetővé a közösségi szerepvállalást, legyen szó akár anyagi segítségről, vagy éppen kétkezi munkáról.
 
Esélyegyenlőség
A társadalmi felelősségvállaláshoz szervesen kapcsolódik, és a székesfehérvári felelősségi program működtetői is kiemelten fontosnak tartják az esélyegyenlőség elvének megfelelő gyakorlati példamutatást.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008. február, az indulás pillanata az Absurd Reklámügynökség által készített portállal
Oldal nyomtatása
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
Név:
E-mail cím: