Mi a trend?
Joseph Riegler, Ökoszociális piacgazdaság című könyvének bevezetőjében írja: 
 
„Az ezredfordulón az emberiség mélyreható változások elé néz. Szellemi környezetünk, értékrendünk teljes átalakulásának sodrában élünk. Letűnőben van a különböző materialista áramlatok és a szűk látókörű ideológiák korszaka. Egy magasabb rendű, új, egészleges tudat formálódik”.
Történelme során az emberiség először tett szert olyan hatékony műszaki eszközökre, létszámában is olya hatalmasra nőtt, hogy képes földi méretekben maradandóan elpusztítani saját és élőlénytársai létalapjait. Új mércével kell tehát mérnünk az emberi cselekvést és felelősséget."
  
Paradigmaváltás előtt áll a világ. A 21. század új „stratégiai háromszögét” a gazdaság, a társadalom és az ökológia adja.
 
Gazdaság:
A gazdasági versenyképesség biztosítása, a tisztességtelen piaci magatartás korlátozása, megakadályozása.
 
Társadalom:
Társadalmi béke megőrzése, a társadalmi szolidaritás, a társadalmi összefogás megteremtése.
 
Ökológia:
Az ökológiai egyensúly megteremtése és megőrzése az eljövendő generációk számára, az élettér, a környezet és a források tartós védelmén keresztül.
   
Az alapkövetelmény tehát a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele jelenlegi környezeti-gazdasági-társadalmi döntéseinknél, méghozzá oly módon, hogy a gazdasági-társadalmi tevékenységünk összhangban legyen a természeti követelményekkel.  
 
Székesfehérvár társadalmi felelősségvállalási programja, egy széles társadalmi összefogáson alapuló, ugyanakkor a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (csr) elvein és eszközrendszerén nyugvó hosszú távú projekt, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlődés ENSZ konferencián elfogadott „Agenda 21” c. dokumentum céljait szem előtt tartva, megcélozza a természet - gazdaság - társadalom hármasa közötti, helyi szintű összhangteremtést úgy, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja. 
 
 
 
Oldal nyomtatása
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
Név:
E-mail cím: